Instrumenti za merenje


Na ovoj stranici možete pronaći sve uređaje i instrumente za merenje, testiranje i detekciju mnogobrojnih faktora. Preduzeće Tesla sistemi d.o.o. ne vrši prodaju ovih instrumenata.

 

 

Instrument Instrument meri: Opis:
Ugljen-monoksid Instrument za detekciju ugljen-monoksida detektuje prisustvo tog gasa (CO) i meri njegovu koncentraciju u vazduhu između 1-1000 delova po milionu (ppm).
Prirodni gas, tečni naftni gas, gas, alkani i drugi zapaljivi gasovi i benzin, alkohol, keton, benzen i druge zapaljive gasove Instrument ima inteligentan, savremen dizajn, lak je za korišćenje, sa mogućnošću snimanja do 99 kompleta podataka.
Vodonik-sulfid i ugljen-dioksid Prenosivi detektor gasa „2 u 1“, može neprestano i istovremeno da meri koncentracije vodonik-sulfida i ugljen-dioksida.
Instrument detektuje metal Instrument za detekciju metala, osetljiv da može da detektuje metalne predmete veličine novčića od 5 dinara.
Testiranje detektora za dojavu požara Multifunkcionalni uređaj sa opremom za testiranje detektora dima i toplote. Dolazi sa štapnim baterijama, punjačem, univerzalnim alatom za uklanjanje, zaštitnom torbom i pristupnim šipkama do 6m visine.
Zvuk Instrumenti za merenje nivoa zvuka mere nivo zvučnog pritiska i obično se koriste u istraživanjima o zagađenju bukom.
Debljinu materijala Instrument koristi metod ultrasoničnog merenja, tako što pušta ultrasonični zvučni talas i meri vreme za koje prođe kroz materijal (zvuk prolazi različitom brzinom kroz različite materijale).
Elektrosmog Instrument za izotropno merenje elektromagnetnih polja, sa trokanalnim senzorom za merenje.
Elektromagnetno zračenje Ovo je novi, prenosivi, multifunkcionalni instrument za merenje elektromagnetnog zračenja (radijacije) niske i visoke frekvencije.
Osvetljenost Instrument je jednostavan za korišćenje, prenosiv, lagan i pruža precizan prikaz nivoa osvetljenosti.
Vibracije Instrument za merenje vibracija je konstruisan kao nezavisna jedinica i jednostavan je za korišćenje. Specijalno je dizajniran za trenutno merenje raznih mehaničkih vibracija.
Temperaturu, vlažnost vazduha, osvetljenje, brzinu vetra, protok vazduha i nivo zvuka Multifunkcionalni instrument za merenje parametara okoline ima veliki izbor mernih jedinica (stope/metri, km/h ili čvorovi, °C/°F itd.) čiji opseg može da se podesi ručno ili automatski.
Sunčevo zračenje Ovaj instrument je precizan uređaj za merenje intenziteta sunčevog zračenja u dve jedinice mere (W/m2 i Btu).
Temperaturu Ručni laserski infracrveni termometar za merenje temperature.
Vlažnost Ovaj uređaj omogućava građevinskim nadzornicima i drugim radnicima da izmere nivoe vlažnosti elemenata građevine.
Napon, glavni napon, dubinu kablova u električnim instalacijama Ovi instrumenti se dosta koriste za konstrukciju komunikacijskih kablova, električnih kablova, cevovoda zgrada, za telekomunikacijske kablove i strujna kola napajanja.
Udaljenost Savršen uređaj za bilo koje merenje udaljenosti do 800m.
Uzemljenje, otpor, napon Ovaj instrument se koristi da bi osigurao da električna oprema i instalacije rade u normalnom stanju, da bi nesreće usled udara struje, kao što su povrede ili šteta napravljena na opremi bile izbegnute.
Električni otpor Instrument za merenje uzemljenja može da meri greške u uzemljenju koje se ne mogu izmeriti tradicionalnim metodama.
Statički elektricitet Uređaj za merenje elektrostatičkog polja je pogodan, kompaktan i prenosiv instrument za merenje i skladištenje snage i polariteta električnih polja.
Niskonaponsko merenje izolacije Ovaj instrument koristi digitalnu vezu da izvrši merenje otpornosti izolacije.
Testiranje IP i analognih kamera Testiranje PING-a, napona PoE svičeva, bežičnih AP uređaja i drugih PD aparata, provera rada mrežnih kamera, ili ethernet portova, skeniranje i pronalaženje IP adresa kamera, PTZ adresa, merenje napona PoE uređaja, treperenje porta konektovanog uređaja.
Naizmeničnu i jednosmernu struju jačine do 60 Ampera, napon naizmenične/ jednosmerne struje i električni otpor Ovaj univerzalni instrument je prenosiv i izdržljiv. Omogućava merenje struje (AC/DC) jačine do 60A, koristeći senzorsku štipaljku koja dolazi uz instrument.
Računarske mreže Ovaj instrument se koristi za sertifikaciju LAN kabliranja i za merenje stranih preslušavanja (Alien Crosstalk).
Reaktivnu energiju Instrument za merenje reaktivne energije je prenosivi trofazni analizator sposoban da meri sve parametre električne mreže. Opremljen je grafičkim displejom sa efektnim prikazom menija, što merenje čini jednostavnijim.
Napon struje i električni otpor analognih kamera, testiranje PTZ proizvoda Ovi prenosivi uređaji za testiranje su najpogodniji alati koje instalater CCTV kamera može da ima uz sebe dok izvodi radove.
Kontinuitet, izolaciju, impedanse petlje, PSC/PFC merenje, RCD, uzemljenje, rotacije faza, napon, frekvenciju Ovaj multifunkcionalni instrument se koristi za merenje raznih parametara električnih instalacija.
Radijaciju Ovaj uređaj pruža brz i jednostavan način da detektujete i izmerite nivo radijacije na otvorenim i u zatvorenim prostorima.
Akumulatorske baterije Ovaj instrument je inteligentni tester baterija, sa dvojnim naponom, što ga čini sposobnim da testira baterije jačine do 150Ah.
Temperaturu, za termovizijska snimanja Infracrvena kamera je idealna za proveru problema električnih instalacija, elektro-mehaničke opreme, procesne opreme, HVAC/R opreme.
Otpor uzemljenja Kao dodatak lakšem i preciznijem merenju sa test mernim šipkama po pojednostavljenoj metodi sa dve žice, ovaj sistem ima sve potrebne dodatke.
Merenje petlje
Merenje osetljivosti sklopki
Uređaj služi za merenje impendase petlje, direktno čitanje struje kratkog spoja i struje greške uzemljenja. Testiranje velikog broja raznih vrsta RCD Standarda.
Nivo signala Ovaj instrument služi za merenje snage analognih RF signala kablovske televizije.

 

 

 

 
Dokumenti:

Merni instrumenti (2863 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »