Merenje gromobranskih instalacija


Zakon o zaštiti od požara (Sl. Glasnik SRS br.37/88) u članu 18, i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja u članu 15. i 16. definiše kontrolu i merenje gromobranske instalacije. Više o ovome možete pogledati na specijalizovanom sajtu koji se bavi gromobranskim instalacijama.

Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija obuhvata dve najbitnije stavke:

  • Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje otpornosti uzemljivača


Za izvršeno električno merenje dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranske instalacije ili se eventualno ukazuje na njenu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.

Radnik Tesla sistema vrši merenje otpornosti uzemljenja gromobranske instalacije

Merenje otpornosti uzemljenja gromobranske instalacije

 

Tesla meri u industriji

Merenje u industriji

 

Izvođenje gromobranskih instalacija

Osim merenja, vršimo i izvođenje gromobranskih instalacija

Pogledati www.gromobrani.co.rs

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »